Woordje van de voorzitter

Beste clubleden,

Met een zeer bedrukt gemoed richt ik mij tot U.
Het jaar 2020 heeft ons eigenlijk niks anders dan een hoop ellende
gebracht. Eerst konden we niet schieten wegens brandgevaar.
Vervolgens kwam de eerste golf van Covid 19, dus konden we ook niet schieten. Een kleine versoepeling en eindelijk waren we terug in de mogelijkheid onze wapens nog eens te hanteren. Let wel op , wedstrijden en dergelijke waren d‘office uitgesloten, maar… we konden dan toch schieten.
Dan kwam de tweede golf van Covid 19 en de kogel was weer door de kerk.
’t Is te zeggen er konden geen kogels meer geschoten worden.
Niettegenstaande onze verzoeken aan de Overheid, die ons weliswaar
gedeeltelijk gelijk gaven, maar ons toch niet voldoende steunden om
Defensie te overtuigen, kregen we het toch niet gedaan om in december
terug de standen te mogen gebruiken.
En om eerlijk te zijn, ik vrees mijn hart in stukken dat we de eerste maanden van 2021 terug gebruik mogen maken van onze geliefde
schietaccommodatie. Dit gezegd zijnde, is het absoluut niet de bedoeling om met stenen te gooien naar de vertegenwoordigers van de verschillende instanties waar wij mee samen moeten werken. Zij hebben ook hun opgelegde instructies te volgen, welke weliswaar altijd niet even klaar en duidelijk zijn. Echter, zoals het geheel momenteel evolueert, met de recente sluiting van Engeland en de niet versoepelde binnenlandse maatregels,
geloof ik nooit dat de sluiting van de schietstanden van korte duur zal zijn. Geloof me vrij, ik hoop van ganser harte dat ik ongelijk heb !
Ondertussen staat de tijd niet stil, en hebben wij, het bestuur, ook niet stil gezeten. Wij werden gevraagd onze 5 jaarlijkse vernieuwing van de schietstanderkenning te vernieuwen.
Het nodige hiervoor is reeds gebeurd.

Van het Paleis te Brussel ontvingen wij wel de bevestiging dat ons dossier voor de aanvraag van Koninklijke vereniging ontvankelijk verklaard is.
Hierover werd ik ook reeds gecontacteerd door de dienst van de Gouverneur van de Provincie Antwerpen.
Dit alles brengt natuurlijk de nodige rompslomp met zich mee.

Neem het gerust van ondergetekende aan dat wij absoluut niet stilzitten, en voortdurend in de weer zijn om het geheel in goede banen te gidsen.
Het volgende belangrijk punt wat ter sprake moet worden gebracht is
onze jaarlijkse algemene vergadering.

Gezien de huidige samenkomstbeperkingen is het ons niet mogelijk deze te organiseren.

Toch blijft er de noodzaak om een hernieuwing van het bestuur door te
voeren.

Hiervoor zijn we dan verplicht digitaal te gaan (midden januari 2021)
Ronny zal jullie via mail de nodige formulieren sturen, zodat jullie je stem kunnen uitbrengen, en uw eventuele bemerkingen te maken.

Wij hopen dat dit alles vlotjes zal verlopen.

Verder hopen wij dat deze miserie vlug achter de rug is, en dat we terug gebruik kunnen maken van de schietvelden.

Wij, het voltallig bestuur, wensen jullie van harte een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig Nieuwjaar.

TOT SCHIETENS.

Uw voorzitter

Eddy