Final 17/11/2019

Lidgelden 2020 :
– effectieve leden
(VSK lidmaatschap + toegang tot schietstand + TSC betaalt uw deelname aan provinciale wedstrijden Limburg) :
100,00 € lidgeld.
Betaling lidgeld zo snel mogelijk
en uiterlijk 17 November 2019 !
Tijdige betaling is belangrijk aangezien wij in de loop van het jaar geen leden kunnen aansluiten!
Bij niet-tijdig betalen wordt uw plaats ingenomen door iemand van de wachtlijst.
Rekeningnummer
TSC VZW
IBAN BE64 0010 1530 4252
BIC GEBA BE BB Fortis Bank
Zoals bekend geldt ook dit jaar de regel dat indien U geen 5 schietbeurten heeft, U mogelijk op de wachtlijst geplaatst wordt.
Dit bericht is enkel bestemd voor TSC leden die ook in 2019 al lid waren.

BBQ 2019 inschrijven !

TSC BBQ

Beste,

September komt eraan.. dus weer tijd voor de BBQ van de Turnhoutse Schuttersclub !

Wanneer:

ZATERDAG 14/09/2019

Vanaf 13.00 uur verwelkoming.
BBQ zelf start rond 15.00 uur.

Locatie:
De lokalen van de vriendenkring 3de Para

Wat kost het U?

20 EURO per persoon (kids 10 Euro),
dranken aan zeer economische prijzen

Ligging van deze lokalen :

Komende van Turnhout richting Tielen: Zevendonkse weg volgen – plaat Tielen voorbij tot aan VERNIEUWDE afsluiting Militair domein – dan onmiddellijk eerste poort rechts.

Komende van Tielen richting Turnhout: Kerkstraat – dan Zevendonkse weg – voertuigenpark aan linkerzijde voorbij – dan eerste poort Links van de VERNIEUWDE afsluiting van het militair domein.

G.P.S . coördinaten:
N51°15.341’ E004°54.743’

https://goo.gl/maps/AgN4D

(Google Maps heeft militair domein wazig gemaakt, maar bovenstaande is de lokatie)

Wie kan deelnemen ?

Alle leden en sympatisanten waarvan de betaling in ons bezit is op 2 September 2019.

Enkel via betaling op onze rekening:

IBAN BE64 0010 1530 4252 
BIC GEBA BE BB – 
Fortis Bank 001-0153042-52

met vermelding BBQ & aantal personen

Het TSC Bestuur