Jaarlijkse ledenvergadering

Jaarlijkse statutaire algemene vergadering gaat door op
zaterdag 4 januari 2020 09:30
Info volgt per email aan de leden.