20 & 21 Juli 2019 gesloten

De schietstanden gesloten zullen zijn

op 20 en 21 Juli 2019,

dit wegens activiteiten van het leger.

De TSC BBQ zal doorgaan op

za 14/09/2019