FAQ

Veel voorkomende vragen..

Voor de uren :

08:45 openen stand schietstandleider A

9 – 9.45 aanvang eerste schietbeurt

10 – 10.45

11 – 11.45

12 – 12.45

12.30 wissel schietstandleider A , schietstandleider B

13 – 13.45

14 – 14.45

15 – 15.45 (15:00 aanvang laatste schietbeurt)

15:45-16:00 opruimen schietstand

16.00 sluiten stand schietstandleider B

Het is verboden met de auto op het schietterrein te komen, dit is enkel voorbehouden voor de schietstandleider.

Wanneer op kortere afstanden geschoten wordt : zorg ervoor dat de rode treinbils (op 250 meter) niet op uw kogelbaan ligt!

De rode vlag wordt enkel geplaatst en neergelegd door de schietstandleider, niemand anders.

Aanvang laatste schietbeurt is om 15:00, het heeft dus geen zin om na dit uur nog naar de E1B stand te komen. De beurt van 15:00 duurt tot 15:45 en om 16:00 is de stand gesloten.

begin vuren : fluitsignaal, einde vuren : fluitsignaal

Opgelet : kaliberlijst !!

Schrijf U in in de cafetaria (badgen en inschrijven aanwezigheidsregister) en tevens op de E1B stand zelf in de rechter shelter.

Let erop dat Uw doelen ‘in lijn’ liggen met uw schietplaats… zodat U crossfire beperkt tot een minimum.

Nog even apart hier bij de vragen :

ENKEL OP DE E1B Stand !

Zie toegelaten kalibers op onderstaande link :
http://www.kvbsvleopoldsburg.be/wordpress/?p=379

De H standen zijn vanaf 01/04/2012 beperkt voor de “nitro” schouderwapens tot :
.22L, 22Hornet, 222R,223R (5,56 Nato)

Alle kalibers voor zwartkruitwapens zijn toegelaten en tevens de schouderwapens die munitie voor handvuurwapens verschieten.

De H1 (300m vroeger) )-> gesloten!

Klik de afbeelding voor groter : 

Als PDF bestand (betere afdruk) :  indelingstandenja
nuari2011

Geo : (klik op afbeelding)

Indeling schietstanden : bij twijfel steeds navragen bij elk bezoek, indeling hangt tevens tegen het prikbord.

Net zoals op de andere standen : aanvang vuren NOOIT voor 09:00 en NA het geluidssignaal van de sirene.

Parkeer uw auto niet op de schietplaats zelf (en ook niet op de toegangsweg).

H Standen:
Rode vlag op bij schieten, rode vlag neer om naar doelen te gaan.

Op stand moet een schutter fungeren als standverantwoordelijke. Hij zal instaan voor het toezicht op de toepassing van de veiligheidsmaatregelen, de interne coördinatie op de stand. Hij dient voorzien te zijn van een GSM om in kontakt te kunnen komen met de Veiligheid op 011/395394 (staat ook op uw badge). Bij gelijktijdig gebruik van een stand door meerdere verenigingen wordt de standverantwoordelijke aangeduid door de vereniging met de grootste vertegenwoordiging aanwezig op die stand. Het is geen probleem dat de standverantwoordelijke deelneemt aan het schieten.

De controlerende diensten dienen ten alle tijden met respect behandeld te worden en hen dient steeds de nodige medewerking verleend te worden.

Ter info:
Een onvolledig ingevulde schietbeurt
in het schootsregister is een
ongeldige beurt.
Datum & uur, naam, categorie, stand & kaliber(s) !
Schrijf ook altijd leesbaar.
Inschrijven dient te gebeuren in de cafetaria, daar scant
U ook uw badge in voor de electronische registraties.
Voor de E1B schutters : daar ligt nog een aparte inschrijvingslijst
die verplicht in te vullen is. Met het ingevulde kalibers dient men
ook effectief aan het schieten te zijn !

Het is NIET toegelaten collega-schutters mee te brengen die geen lid zijn, ook niet 1 keer.
Ook de toegang tot de cafetaria is verboden voor niet-leden.
Alle personen op het militaire domein dienen hun toegangsbadge zichtbaar te dragen vanaf de bareel.
Het is dus niet mogelijk om ‘occasionele’ of gastschutters toe te laten op het militaire domein.
Enkel en alleen effectieve leden zijn toegelaten het domein te betreden, zij komen voor op de ledenlijst
die in begin januari van elk jaar aan Defensie overhandigd wordt.

TSC is normaal geopend op zaterdag en zondag vanaf 09:00. Cafetaria kan vanaf 08:15. Hou steeds eventuele sluitingsdagen in het oog !

Load More