Brief van onze voorzitter aan de TSC leden

Beste TSC leden,

Tot hiertoe een jaar om nooit meer te vergeten en nog liever, om nooit meer te herhalen.

Het ging allemaal van kwaad naar erger.

De corona lockdown, de code rood wegens brandgevaar. Versoepeling van de corona regels.

Terug verstrenging van diezelfde regels. Onduidelijkheid betreffende diezelfde  regels.

Het hield maar niet op.

Spijtig genoeg ziet het er niet naar uit dat er snel verbetering komt.

Ik vrees mijn hart in stukken dat we nog zeker dit jaar met de miserie opgeschept blijven zitten.

Noodzakelijkerwijs zullen we onze B.B.Q., welke gepland was in september, dit jaar moeten cancelen.

Bij leven en welzijn zullen wij dit volgend jaar hopelijk terug kunnen organiseren.

Laat ons hopen dat tegen de jaarwisseling alles terug in het reine komt, want anders komt onze algemene vergadering zelfs in het gedrrang.

Gelukkig is er toch nog enig positief nieuws.

Defensie heeft ons toegestaan, de weggevallen Ordonantie wedstrijden te verzetten naar het najaar.

Dus de ordonantieschutters zullen toch nog aan hun trekken geraken.

De bijkomende data zullen tijdig medegedeeld worden.

Wegens het wegvallen van het Sanicole week-end mogen wij dit ook terug benutten en kunnen wij het week-end van 12/13 september gewoon schieten.

Natuurlijk dienen wij nog steeds de Corona richtlijnen in de cantine en op de schietvelden te volgen.

Social distance en neus-mondmasker zijn nog steeds aan de orde.

Niet vergeten de veiligheidsmaatregelen op de schietvelden te respecteren.

Zeker niet vergeten rekening te houden met het minimum te verwezenlijken TSC schietbeurten.

Ik dank jullie allen voor het vertrouwen en de morele steun.

Laat ons allen hopen op een beter najaar.

Ik zie jullie wel één dezer dagen op de schietbaan.

Good shot.

De Voorzitter,

Eddy

The sage continues… 29/07/2020

Dragen van een masker permanent in de kantine verplicht, tenzij het moment van consumptie – zittend. Vergeet uw eigen pen niet om in te schrijven in het register. Handschoenen zijn aanbevolen. Max. 2 personen per tafel in de kantine.. Op de standen : behoud uw afstand. 2 meter is beter dan 1.5 meter. Blijf niet “hangen”.. Doe uw individueel buitensportgebeuren en keer naar huis… Er komen betere tijden… Later..

23 juni terug open !

Brandgevaar is voorbij..


Vanaf zaterdag 13 juni zijn we weer geopend, brandgevaar is geweken!

De kantine zal *met een beperkt aantal plaatsen* terug geopend zijn.

Mondmasker, handschoenen en eigen pen zijn verplicht in de kantine.