The sage continues… 29/07/2020

Dragen van een masker permanent in de kantine verplicht, tenzij het moment van consumptie – zittend. Vergeet uw eigen pen niet om in te schrijven in het register. Handschoenen zijn aanbevolen. Max. 2 personen per tafel in de kantine.. Op de standen : behoud uw afstand. 2 meter is beter dan 1.5 meter. Blijf niet “hangen”.. Doe uw individueel buitensportgebeuren en keer naar huis… Er komen betere tijden… Later..

23 juni terug open !

Brandgevaar is voorbij..


Vanaf zaterdag 13 juni zijn we weer geopend, brandgevaar is geweken!

De kantine zal *met een beperkt aantal plaatsen* terug geopend zijn.

Mondmasker, handschoenen en eigen pen zijn verplicht in de kantine.

Final 17/11/2019

Lidgelden 2020 :
– effectieve leden
(VSK lidmaatschap + toegang tot schietstand + TSC betaalt uw deelname aan provinciale wedstrijden Limburg) :
100,00 € lidgeld.
Betaling lidgeld zo snel mogelijk
en uiterlijk 17 November 2019 !
Tijdige betaling is belangrijk aangezien wij in de loop van het jaar geen leden kunnen aansluiten!
Bij niet-tijdig betalen wordt uw plaats ingenomen door iemand van de wachtlijst.
Rekeningnummer
TSC VZW
IBAN BE64 0010 1530 4252
BIC GEBA BE BB Fortis Bank
Zoals bekend geldt ook dit jaar de regel dat indien U geen 5 schietbeurten heeft, U mogelijk op de wachtlijst geplaatst wordt.
Dit bericht is enkel bestemd voor TSC leden die ook in 2019 al lid waren.