Ordonnantiedata 2020

28/03/2020E1BKVBSV/TSC
29/03/2020E1BT121
19/04/2020E1BT121
16/05/2020E1BKVBSV/TSC
24/05/2020E1BT121
13/06/2020E1BKVBSV/TSC
28/06/2020E1BT121
11/07/2020E1BKVBSV/TSC
26/07/2020E1BT121
8/08/2020E1BKVBSV/TSC
30/08/2020E1BT121
12/09/2020E1BKVBSV/TSC – SANICOLE?
27/09/2020E1BT121
10/10/2020E1BKVBSV/TSC
25/10/2020E1BT121

Nieuwe leden 2020

Voor de nieuwe mensen (of bestaande leden) is er deze zaterdag (1 Februari 2020) een eerste ‘introductie uurtje’. Dit om de geldende regels & lokaties face to face uit te leggen. Het is een openlucht schietstand en niet iedereen heeft daar ervaring mee. Dus twijfel niet om deze zaterdagvoormiddag langst te komen om eens te luisteren, start introductie zal rond 09:30 zijn.

Iedereen kan aanmelden vanaf 08:30 in de cafetaria.
Er zal nog een introductie gegeven worden in de nabije toekomst voor de mensen die niet aanwezig konden zijn.

Final 17/11/2019

Lidgelden 2020 :
– effectieve leden
(VSK lidmaatschap + toegang tot schietstand + TSC betaalt uw deelname aan provinciale wedstrijden Limburg) :
100,00 € lidgeld.
Betaling lidgeld zo snel mogelijk
en uiterlijk 17 November 2019 !
Tijdige betaling is belangrijk aangezien wij in de loop van het jaar geen leden kunnen aansluiten!
Bij niet-tijdig betalen wordt uw plaats ingenomen door iemand van de wachtlijst.
Rekeningnummer
TSC VZW
IBAN BE64 0010 1530 4252
BIC GEBA BE BB Fortis Bank
Zoals bekend geldt ook dit jaar de regel dat indien U geen 5 schietbeurten heeft, U mogelijk op de wachtlijst geplaatst wordt.
Dit bericht is enkel bestemd voor TSC leden die ook in 2019 al lid waren.