Woordje van de voorzitter

Beste clubleden,

Met een zeer bedrukt gemoed richt ik mij tot U.
Het jaar 2020 heeft ons eigenlijk niks anders dan een hoop ellende
gebracht. Eerst konden we niet schieten wegens brandgevaar.
Vervolgens kwam de eerste golf van Covid 19, dus konden we ook niet schieten. Een kleine versoepeling en eindelijk waren we terug in de mogelijkheid onze wapens nog eens te hanteren. Let wel op , wedstrijden en dergelijke waren d‘office uitgesloten, maar… we konden dan toch schieten.
Dan kwam de tweede golf van Covid 19 en de kogel was weer door de kerk.
’t Is te zeggen er konden geen kogels meer geschoten worden.
Niettegenstaande onze verzoeken aan de Overheid, die ons weliswaar
gedeeltelijk gelijk gaven, maar ons toch niet voldoende steunden om
Defensie te overtuigen, kregen we het toch niet gedaan om in december
terug de standen te mogen gebruiken.
En om eerlijk te zijn, ik vrees mijn hart in stukken dat we de eerste maanden van 2021 terug gebruik mogen maken van onze geliefde
schietaccommodatie. Dit gezegd zijnde, is het absoluut niet de bedoeling om met stenen te gooien naar de vertegenwoordigers van de verschillende instanties waar wij mee samen moeten werken. Zij hebben ook hun opgelegde instructies te volgen, welke weliswaar altijd niet even klaar en duidelijk zijn. Echter, zoals het geheel momenteel evolueert, met de recente sluiting van Engeland en de niet versoepelde binnenlandse maatregels,
geloof ik nooit dat de sluiting van de schietstanden van korte duur zal zijn. Geloof me vrij, ik hoop van ganser harte dat ik ongelijk heb !
Ondertussen staat de tijd niet stil, en hebben wij, het bestuur, ook niet stil gezeten. Wij werden gevraagd onze 5 jaarlijkse vernieuwing van de schietstanderkenning te vernieuwen.
Het nodige hiervoor is reeds gebeurd.

Van het Paleis te Brussel ontvingen wij wel de bevestiging dat ons dossier voor de aanvraag van Koninklijke vereniging ontvankelijk verklaard is.
Hierover werd ik ook reeds gecontacteerd door de dienst van de Gouverneur van de Provincie Antwerpen.
Dit alles brengt natuurlijk de nodige rompslomp met zich mee.

Neem het gerust van ondergetekende aan dat wij absoluut niet stilzitten, en voortdurend in de weer zijn om het geheel in goede banen te gidsen.
Het volgende belangrijk punt wat ter sprake moet worden gebracht is
onze jaarlijkse algemene vergadering.

Gezien de huidige samenkomstbeperkingen is het ons niet mogelijk deze te organiseren.

Toch blijft er de noodzaak om een hernieuwing van het bestuur door te
voeren.

Hiervoor zijn we dan verplicht digitaal te gaan (midden januari 2021)
Ronny zal jullie via mail de nodige formulieren sturen, zodat jullie je stem kunnen uitbrengen, en uw eventuele bemerkingen te maken.

Wij hopen dat dit alles vlotjes zal verlopen.

Verder hopen wij dat deze miserie vlug achter de rug is, en dat we terug gebruik kunnen maken van de schietvelden.

Wij, het voltallig bestuur, wensen jullie van harte een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig Nieuwjaar.

TOT SCHIETENS.

Uw voorzitter

Eddy

Sluitingsdagen 2021

·         17 januari: Drukjacht

·         04 april: Paaszondag

·         17 april: Tijdrijden

·         23 mei: Pinksterzondag

·         21 juli: Nationale feestdag

·         11 en 12 september: Sanicole

·         31 oktober: Drukjacht

·         28 november: Drukjacht

·         19 december: Drukjacht

·         23 januari 2022: Drukjacht (voorbehouden)

Brief van onze voorzitter aan de TSC leden

Beste TSC leden,

Tot hiertoe een jaar om nooit meer te vergeten en nog liever, om nooit meer te herhalen.

Het ging allemaal van kwaad naar erger.

De corona lockdown, de code rood wegens brandgevaar. Versoepeling van de corona regels.

Terug verstrenging van diezelfde regels. Onduidelijkheid betreffende diezelfde  regels.

Het hield maar niet op.

Spijtig genoeg ziet het er niet naar uit dat er snel verbetering komt.

Ik vrees mijn hart in stukken dat we nog zeker dit jaar met de miserie opgeschept blijven zitten.

Noodzakelijkerwijs zullen we onze B.B.Q., welke gepland was in september, dit jaar moeten cancelen.

Bij leven en welzijn zullen wij dit volgend jaar hopelijk terug kunnen organiseren.

Laat ons hopen dat tegen de jaarwisseling alles terug in het reine komt, want anders komt onze algemene vergadering zelfs in het gedrrang.

Gelukkig is er toch nog enig positief nieuws.

Defensie heeft ons toegestaan, de weggevallen Ordonantie wedstrijden te verzetten naar het najaar.

Dus de ordonantieschutters zullen toch nog aan hun trekken geraken.

De bijkomende data zullen tijdig medegedeeld worden.

Wegens het wegvallen van het Sanicole week-end mogen wij dit ook terug benutten en kunnen wij het week-end van 12/13 september gewoon schieten.

Natuurlijk dienen wij nog steeds de Corona richtlijnen in de cantine en op de schietvelden te volgen.

Social distance en neus-mondmasker zijn nog steeds aan de orde.

Niet vergeten de veiligheidsmaatregelen op de schietvelden te respecteren.

Zeker niet vergeten rekening te houden met het minimum te verwezenlijken TSC schietbeurten.

Ik dank jullie allen voor het vertrouwen en de morele steun.

Laat ons allen hopen op een beter najaar.

Ik zie jullie wel één dezer dagen op de schietbaan.

Good shot.

De Voorzitter,

Eddy

The sage continues… 29/07/2020

Dragen van een masker permanent in de kantine verplicht, tenzij het moment van consumptie – zittend. Vergeet uw eigen pen niet om in te schrijven in het register. Handschoenen zijn aanbevolen. Max. 2 personen per tafel in de kantine.. Op de standen : behoud uw afstand. 2 meter is beter dan 1.5 meter. Blijf niet “hangen”.. Doe uw individueel buitensportgebeuren en keer naar huis… Er komen betere tijden… Later..